Duurzaamheid

ERGO Insurance NV (“ERGO”) maakt deel uit van de ERGO Group. Op zijn beurt is de ERGO Group een onderdeel van de Munich Re-groep, die op wereldvlak tot de topspelers onder de (her)verzekeraars behoort.

Zowel nationaal, Europees als internationaal is er een groeiende aandacht voor het belang van duurzame ontwikkelingen, beleggingen en investeringen. Hieronder vallen:

  • het in aanmerking nemen van ongunstige effecten op de duurzaamheid in beleggingsbeslissingen,
  • het vooropstellen van duurzame beleggingsdoelstellingen, en
  • het promoten van ecologische en sociale kenmerken.

In dit kader werd in de Europese Unie de Transparantieverordening aangenomen (EU-Verordening 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector).

De Transparantieverordening heeft als doel om ERGO’s klanten meer transparantie te geven over de manier waarop ERGO rekening houdt met duurzaamheidsrisico’s in haar beleggingsbeslissingen.

Duurzaamheidsrisico’s zijn gebeurtenissen of omstandigheden op ecologisch, sociaal of bestuurlijk gebied die een wezenlijke negatieve impact op de waarde van de belegging kunnen veroorzaken.

Ongunstige effecten op duurzaamheid worden niet in aanmerking genomen

ERGO hecht veel belang aan deze ontwikkelingen. Anderzijds is het belangrijk om te benadrukken dat ERGO zich in een bijzondere positie bevindt: onze verzekeringsportefeuille is in ‘run-off’, wat concreet betekent dat wij geen nieuwe producten meer ontwikkelen of commercialiseren.

Onze focus ligt daarom op het nakomen van onze bestaande verplichtingen ten aanzien van onze klanten op een zorgvuldige en efficiënte manier. Voor de bestaande producten zullen wij onze beleggingsbeslissingsprocedure en investeringsstrategie dan ook niet wijzigen met het oog op de integratie van duurzaamheidsrisico’s. Bijgevolg zal ERGO de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamsheidsfactoren aldus niet in aanmerking nemen.

Productinformatie

Niettegenstaande voormelde beleggings- en investeringsstrategie, promoten sommige van onze beleggingsoplossingen ecologische, sociale of bestuurlijke kenmerken.

Fondsenbarometer overview

Beloningsbeleid

De Transparantieverordening heeft eveneens een impact op het beloningsbeleid van ERGO. Het is de bedoeling dat hiermee een gezond en doeltreffend risicobeheer met betrekking tot duurzaamheidsrisico's wordt gepromoot en dat niet aangezet wordt tot het nemen van grote risico's in verband met duurzaamheid.

Binnen de ERGO-groep zijn regels en processen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat ons beloningsbeleid geen aanleiding geeft tot significante duurzaamheidsrisico’s op ecologisch, sociaal of bestuurlijk gebied. Dit verkleint het risico van belangrijke negatieve gevolgen op de waarde van onze onderneming en de investeringen van onze klanten.

ERGO geeft geen advies en werkt met makelaars

Voor meer informatie in verband met duurzaamheid, kan u uw makelaar contacteren.

brocom logo