Essentiële beleggersinformatie

Hieronder vindt u onze huidige gegarandeerde rentevoeten terug voor nieuwe stortingen vanaf 01/01/2020 en wederbeleggingen.*

Pensioensparen, Lange termijnsparen, IPT 0,40%
VAPZ, Riziv 0,50%
4e pijler 0,15%

* Elke storting geniet een rentevoet vastgesteld op moment van storting, dit voor een periode van 8 jaar. Nadien wordt een nieuwe rentevoet vastgelegd opnieuw voor 8 jaar.

brocom logo