Essentiële beleggersinformatie

Hieronder vindt u onze huidige gegarandeerde rentevoeten terug voor nieuwe stortingen vanaf 08/12/2023 en wederbeleggingen.*

Pensioensparen, Lange termijnsparen, IPT 1,50%
VAPZ, Riziv 1,50%
4e pijler 1,50%

* Elke storting geniet een rentevoet vastgesteld op moment van storting, dit voor een periode van 8 jaar. Nadien wordt een nieuwe rentevoet vastgelegd opnieuw voor 8 jaar.

U vindt de relevante productinformatie over uw ERGO producten hier terug.

brocom logo